Remiamas įdarbinimas

Kalbėkimės –  kristi ar Skristi

Kviečiame nedirbančias vilnietes ir Vilniaus raj. moteris, auginančias nepilnamečius vaikus ir ypač tas, kurios šiuo metu patiria arba metų bėgyje patyrė skyrybas.
Europos socialinio fondo agentūros (ESFA) finansuojamas projektas Kalbėkimės – kristi ar skristi – skirtas visapusiškai padėti įsidarbinant ir kuriant ilgalaikius santykius su darbdaviais.

Projekto metu kiekvienai moteriai sukursime terpę tobulėti, stiprinti emocinį stuburą, padėsime visuose darbinimosi etapuose, teiksime tęstinį palaikymą, įsitvirtinant darbo vietoje.
Projekte dalyvaujanti moteris gaus tęstinę mentorystę visais šiame procese jais iškilsiančiais klausimais.
Projekto trukmė – apie 4 mėnesius individualaus ir grupinio darbo kiekvienai moteriai aktualiausiomis temomis.
Jau projekto pavadinime užkoduota visa jo esmė – kai kada reikia tikrai nedaug – smulkmenos, detalės, postūmio, pokyčio.

Kristi ar skristi? 

Viena raidė, visai kita prasmė. Simboliška, bet visa programa gali remtis „S“ raide:

Ką darysime?

Individualūs ugdomieji pokalbiai, karjeros planavimo konsultacijos, norų, galimybių ir esamo poreikio analizė, būtinų įgyti ar stiprintinų kompetencijų įsivardijimas, galimybės įgyti naują profesiją vertinimas. Individualus ir savarankiškas darbas, darbas grupėje bei mokymai konkrečiai grupei labiausiai reikalingomis temomis, emocinis palaikymas, dalinimasis patirtimi, susitikimai su sėkmingomis moterimis bei darbdaviais, tarpininkavimas ir pagalba visuose įsidarbinimo etapuose.

Dėl išsamesnės informacijos skambinkite arba užpildykite kontaktų formą.

Mūsų partneriai